Ja, het is mogelijk om je Franse uitdrukkingsvaardigheden te vermenigvuldigen per twee met het weten van slechts een eenvoudige trucje.

Dit is grammatica, maar ook compenserende strategieën, dat wil zeggen de middelen die je gebruikt ter compensatie van bijvoorbeeld onbekende woordjes. Dit ding is dé ontkenning.

Alles wat je al op een positieve manier kunt zeggen (je suis, je veux, je vais = ik ben, ik wil, ik ga), je kunt het ontkennen (je ne suis pas, je ne veux pas, je ne vais pas = ik ben niet, ik wil niet, ik ga niet). Het is 50% meer Frans …

In het Frans zijn er verschillende soorten ontkenning, maar de belangrijkste en de gemakkelijkste is de vorm « ne … pas ».

Hoe werkt het?

Het is niet ingewikkeld. Plaats gewoon het woord ‘ne’ voor het vervoegde werkwoord en het woord ‘past’ vlak achter hetzelfde vervoegde werkwoord. Een voorbeeld:

Je vais à Paris.    ->    Je NE vais PAS à Paris.
Ik ga naar Parijs.                          Ik ga NIET naar Parijs.

Aandacht voor de uitspraak: de ‘ne’ wordt uitgesproken als [nə] en de ‘pas’ wordt uitgesproken als [pa] (spreek nooit de ‘s’ uit).

Hier zijn enkele voorbeelden in een video:

 

Pas op voor werkwoorden die beginnen met een klinker of een ‘h’. Met deze werkwoorden verliest het ‘ne’ de letter ‘e’ en krijgt een apostrof (‘), zodat de uitspraak van het Frans vloeiend blijft. Bijvoorbeeld:

Il aime les fruits   ->   Il n’aime pas les fruits.
Hij houdt van fruit                                 Hij houdt niet van fruit.

Hier zijn enkele voorbeelden van – n ‘- in een video:

 

De ontkenning van twee onmisbare uitdrukkingen: « c’est » et « il y a ». Je kunt niet beginnen met het leren van Frans zonder « c’est » (het is) et « il y a » (er is/er zijn) te kennen. Het is daarom nuttig om te weten hoe deze uitdrukkingen worden gebruikt in een ontkenning.

c’est  ->  ce n’est pas
het is               het is het niet

il y a   ->   il n’y a pas
er is/zijn                    er is/zijn geen

Herken de correcte negatieve zin met deze oefening:

 

 

Probeer de ontkenning met deze oefening:

 

 

Ontkenning en dagelijkse Frans:

In dagelijkse Frans, wordt vaak de « ne / n » niet uitgesproken. In plaats van te zeggen:

Je ne vais pas au supermarché.
Ik ga niet naar de supermarkt.
we zullen zeggen:
Je vais pas au supermarché.
Ik ga niet naar de supermarkt.

Luister:

Het belangrijkste is…

om de « pas » niet te vergeten net na vervoegde werkwoord. Maar dan, voor jou, die Frans leert, wat te zeggen? Ik adviseer je om de normale vorm van ontkenning te leren (de ‘ne / n’ … pas’), omdat deze vorm neutraal is en ooit heel handig kan zijn in het schrijven of in meer formele gesprekken.

Ontkenning en tegenovergestelde uitdrukkingen: het beheersen van de ontkenning helpt je als je het tegenovergestelde van werkwoorden niet weet. Je bedoelt dat je iets haat, maar je kent het woord « détester » niet? Gebruik de ontkenning: je n’aime pas = ik hou niet van.

Een hulpmiddel om te overleven:

Het woord « pas » kan worden gebruikt als een zeer nuttig overlevingsinstrument.

– Beschrijving situatie: je wilt iets beschrijven en je weet niet alle woorden, maar je weet het tegenovergestelde. Gebruik gewoon het tegenovergestelde woord met « pas ». Voor de bijvoeglijke naamwoorden: pas grand = niet groot (dus klein), pas gros = niet dik (dus dun), pas vieux = niet oud (dus jong), enz. Voor bijwoorden: pas vite = niet snel (dus langzaam), pas gentiment = niet aardig (dus gemeen), enz.

– Situatie van bevel, van urgentie (in het Frans, zoals Vrijdag met Robinson zou kunnen praten): pas toucher = niet aanraken, pas faire ça = dat niet doen, pas comprendre = niet begrijpen.

Vrijheid en souplesse: de ontkenning helpt je niet alleen om je Franse taalvaardigheid te verdubbelen, maar geeft je ook meer vrijheid en meer souplesse.